Mūsų paslaugos

Noretumete tapti namu angelu? Mes esame pasiruošę Jums padėti!

Organizacinės ir faktinės atsakomybės, tenkančios kvalifikuotam ir sertifikatą turinčiam „Hausengel“ franšizės gavėjui, prižiūrint namuose žmones, kuriems reikalinga slauga, negalima net lyginti su pagalbininkų namuose darbu. Franšizės gavėjų kvalifikacija patvirtina jų atsakingą, nepriklausomą nuo jokių nurodymų ir tokiu būdu savarankišką veiklą užsakovui. Tai reiškia, kad „Hausengel“ franšizės gavėjai yra išmokyti savarankiškai planuoti ir atlikti dienos darbus bei reikalui esant pasitelkti kitus paslaugų teikėjus arba pagalbininkus, kad būtų užtikrinta optimali priežiūra ir kad klientas liktų patenkintas. Prieš pradėdamas darbą franšizės gavėjas su klientu, t. y. su slaugomu asmeniu arba jo šeima sudaro priežiūros paslaugų teikimo sutartį. Šioje sutartyje nustatomos franšizės gavėjo paslaugos, kurios nurodomos pagal iš anksto atliktą poreikio analizę. Tai užtikrina susitarimų skaidrumą abiems pusėms.

Franšizės gavėjai kartu su priežiūros paslaugomis gali pasiūlyti ir buitines bei pagrindines slaugos paslaugas. Atskirais atvejais, kai reikalinga visapusiška ir sunki pagrindinė, o taip pat medicininė slauga arba gydytojų nustatyta slauga, rekomenduojama pasitelkti ambulatorinės priežiūros tarnybą. Franšizės gavėjai mielai padės savo klientams ir tokiais atvejais.

Franšizės gavėjai yra efektyviai dirbantys paslaugų teikėjai. Jie yra savarankiški ne tik teisine prasme, kaip patvirtina audito išvados, tačiau savarankiška jų veikla yra didžiulė pagalba ir privalumas užsakovams. Dėl visų šių priežasčių audito išvadose ir patvirtintas „Hausengel“ franšizės gavėjų savarankiškumas.