Schliessen
Schliessen

„Hausengel Holding AG“ duomenų apsaugos deklaracija

§ 1 Informacija apie asmens duomenų rinkimą

 1. Toliau mes pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų rinkimą, kai Jūs naudojatės mūsų pasiūlymais ir mūsų interneto svetaine. Asmens duomenys yra visi duomenys, kurie yra susiję su Jumis asmeniškai, pvz., vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresai, vartotojo elgsena. Mes tvarkome asmens duomenis pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir Vokietijos federalinio duomenų apsaugos įstatymo (BDSG) nuostatas tik tam, kad įvykdytume sutartinius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1 b dalis), remiantis Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 a dalis) arba teisiniais reikalavimais (BDAR 6 str. 1 c dalis).
 2. Pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnio 7 dalį, atsakingas asmuo yra bendrovė „Hausengel Holding AG“, Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund, atstovaujama generalinio direktoriaus Simon Wenz (žr. mūsų teisinį pranešimą).
  Su mūsų duomenų apsaugos atstovu advokatu Christian Becker iš „F.E.L.S Rechtsanwaltsgesellschaft mbH“, Löhestraße 11, 95444 Bayreuth, Vokietija, galite susisiekti telefonu +49 0921 75 66 500 ir el. paštu ra.becker@fels.legal.de
 3. Duomenys tvarkomi inicijuojant ir vykdant sutartis, registruojant slaugos ir priežiūros poreikius, paskirstant slaugos darbuotojus ir registruojant franšizės gavėjų siūlomas slaugos ir priežiūros paslaugas, taip pat atsiskaitymo už paslaugas registravimui. Duomenų perdavimas valdžios institucijoms ir dokumentų saugojimas vykdomas remiantis įstatymais, visų pirma remiantis mokesčių ir socialinės teisės įstatymais nustatyta prievole. Duomenų tvarkymo tikslai pirmiausia grindžiami konkrečia paslauga. Jei būtina, mes apdorojame Jūsų duomenis ne tik faktinio sutarties įvykdymo tikslais, bet ir siekiant apsaugoti teisėtus mūsų interesus (pvz., teisinių reikalavimų pateikimas ir gynyba teisiniuose ginčuose).
 4. Hausengel Holding AG taip pat kaupia su sveikata susijusius duomenis per Hausengel GmbH, priklausomai nuo to, koks yra slaugos ir priežiūros poreikis. Sveikatos duomenys pateikiami tik toms institucijoms (priklausomai nuo individualios sutarties), kurioms šie duomenys yra reikalingi. Sveikatos duomenys yra apsaugoti techniniu ir organizaciniu požiūriu, o visi darbuotojai, dirbantys su sveikatos duomenimis, yra specialiai apmokyti tvarkyti jautrius duomenis.
 5. Darbuotojų duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti iš darbo santykių kylančias pareigas, taip pat laikytis teisinių įsipareigojimų pagal socialinės apsaugos ir mokesčių teisės įstatymus.
 6. „Hausengel Holding AG“ apdoroja šias Jūsų duomenų kategorijas: vardas ir pavardė, adresas, telefonas, el. paštas, IP adresas, nuotrauka, socialinio draudimo duomenys ir galimai sveikatos duomenys.
 7. Jei esate davę aiškų savo sutikimą, „Hausengel Holding AG“ Jūsų duomenis taip pat naudoja reklamos tikslais; visų pirma tai taikoma Jūsų nuotraukos naudojimui, tačiau tik tuo atveju, jei Jūs aiškiai sutikote, kad Jūsų nuotrauka būtų naudojama reklamos tikslais.
 8. „Hausengel Holding AG“ taip pat reikalingi surinkti duomenys, kad galėtume pateikti Jums informacinę medžiagą apie mūsų paslaugų spektrą. Įvesdami savo adresą ir nesutikdami su mūsų reklamos ir informacijos teikimo pasiūlymu, Jūs galite atsisakyti gauti mūsų informacinę medžiagą.
 9. Jei atskirų mūsų pasiūlymo funkcijų įvykdymui mes naudojame sutartinius paslaugų teikėjus arba norėtume naudoti Jūsų duomenis reklamos tikslais, mes išsamiai informuosime Jus apie atitinkamus procesus.

§ 2 Suinteresuotų asmenų teisės

Mes informuojame Jus apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises kaip nurodyta toliau:

 • Kai yra teisėtas interesas ir teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnio reikalavimus, taikoma teisė į informaciją pagal BDAR 15 straipsnio reikalavimus, teisė į pataisymą pagal BDAR 16 straipsnį, teisė į ištrynimą pagal BDAR 17 straipsnį, teisė dėl duomenų tvarkymo apribojimo pagal BDAR 18 straipsnio reikalavimus arba prieštaravimo teisė dėl duomenų tvarkymo pagal BDAR 21 straipsnį.
 • Teisė bet kada atšaukti duomenų apsaugos sutikimą, kaip apibrėžta 6 straipsnio 1 dalies a punkte arba 9 straipsnio 2 dalies a punkte, nenurodant priežasčių ir neišsaugant formos, neturi įtakos sutikimo pagrindu vykdyto duomenų tvarkymo iki tokio sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 • Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į kompetentingą instituciją, jei duomenų valdytojas ar vienas iš jo sutarčių tvarkytojų pažeidžia duomenų apsaugos įstatymus. Tai yra:

Heseno institucija, atsakinga už duomenų apsaugą ir informacijos laisvę
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
https://datenschutz.hessen.de/

Be to, suinteresuotieji asmenys turi galimybę kreiptis į priežiūros instituciją savo įprastoje registracijos vietoje (gyvenamojoje vietoje).

§ 3 Apsaugos priemonės

Vadovaudamiesi naujausiomis technologijų naujovėmis mes imamės organizacinių, sutartinių ir techninių saugumo priemonių, kad užtikrintume duomenų apsaugos įstatymų nuostatų laikymąsi ir apsaugotume mūsų tvarkomus duomenis nuo atsitiktinio ar apgalvoto manipuliavimo, duomenų praradimo, sunaikinimo ar nuo pašalinių asmenų prieigos.

Saugumo priemonės visų pirma apima šifruotą duomenų perdavimą tarp Jūsų naršyklės ir mūsų serverio.

§ 4 Duomenų tvarkytojas

Mūsų svetainė talpinama per „domainfactory GmbH“, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Vokietija. „domainfactory GmbH“ duomenų apsaugos deklaraciją rasite čia: https://www.df.eu/de/datenschutz/

Mes naudojamės IT sistemos paslaugų teikėjo „keph IT-Systeme GmbH“, Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt, Vokietija, paslaugomis. „Keph IT“ duomenų apsaugos deklaraciją rasite čia: https://www.keph.de/datenschutz/.

Franšizės gavėjų duomenų kaupimas atliekamas bendrai atsakingų įmonių Hausengel Holding AG ir Hausengel GmbH vardu per Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. j., ul. Szkolna 5/15, 61-834 Poznań (Lenkija). Duomenų apsaugos reglamentą rasite čia: https://www.hausengel.pl/polityka-prywatnosci/.  

§ 5 „Facebook“ gerbėjų puslapis

„Facebook“ gerbėjų puslapį valdome mes. Šį puslapį Jūs taip pat galite pasiekti, net jei neturite savo paskyros „Facebook“ tinkle.

Ši svetainė naudoja paslaugą „Insights“, kuri fiksuoja Jūsų kaip vartotojo elgseną. Mes patys aktyviai nesinaudojame šia paslauga, tačiau turime prieigą prie duomenų ir iš esmės iš „Facebook“ gauname tik pseudoniminius duomenis, tačiau jei Jūs prisijungsite prie mūsų svetainės iš savo „Facebook“ paskyros, pvz., paspausite mygtuką „Patinka“, paliksite komentarą ar pažymėsite savo susidomėjimą įvykiu, mes gausime šią informaciją su nuoroda į Jūsų vartotojo profilį.

Kalbant apie „Insights“ paslaugą, mes esame bendrai atsakingi su „Facebook Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublinas. Mes sudarėme sutartį su „Facebook Ireland Limited“, pagal kurią taikoma „Facebook“ atsakomybė už įsipareigojimus pagal BDAR 12, 13, 15–22 ir 32–34 straipsnius. Susitarimo tekstą galite rasti čia: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

„Facebook“ duomenų direktyvą rasite čia: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Visų pirma ten rasite informaciją ir apie tai, kaip tvarkomi Jūsų duomenys.

Mes turime teisinį duomenų tvarkymo pagrindą bendradarbiaujant su „Facebook“, jei Jūs turite „Facebook“ profilį ir per jį prisijungiate prie mūsų svetainės, tokiu savo apsilankymu pateikdami savo numanomą sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį.

Be to, mes turime vyraujančio teisėto intereso teisinį pagrindą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f. papunktį, pagal kurį teisėtas mūsų interesas yra reklamos ir komunikacijos interesai.

Mes taip pat naudojame savo „Facebook“ puslapį darbuotojų paieškai. Asmenų, neturinčių „Facebook“ profilio ir kurie lankosi mūsų gerbėjų puslapyje, asmens duomenų tvarkymo tikslas taip pat yra šios komunikacijos tikslo dalis.

Duomenų perdavimas JAV remiasi standartinėmis ES Komisijos sutarties nuostatomis. Išsamią informaciją rasite čia: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  ir https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

§ 6 „Facebook Pixel“

Mūsų svetainė konversijai matuoti naudoja „Facebook“ lankytojų veiksmų pikselį, „Facebook Inc.“, 1601 S. Caifornia ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).

Tokiu būdu gali būti stebimas puslapio lankytojų elgesys po to, kai spustelėjus „Facebook“ skelbimą jie bus nukreipti į teikėjo svetainę. Statistikos ir rinkos tyrimų tikslais tai leidžia įvertinti „Facebook“ reklamos efektyvumą bei optimizuoti būsimas reklamos priemones.

Surinkti duomenys mums, kaip šios svetainės operatoriams, yra matomi anonimiški; mes negalime padaryti jokių išvadų apie vartotojo tapatybę. Tačiau „Facebook“ saugo ir tvarko duomenis taip, kad būtų galima prisijungti prie atitinkamo vartotojo profilio, o „Facebook“ galėtų naudoti duomenis savo reklamos tikslams pagal „Facebook“ duomenų naudojimo gaires. Tai leidžia „Facebook“ talpinti skelbimus „Facebook“ puslapiuose ir už „Facebook“ ribų. Kaip interneto svetainės operatorius, mes negalime daryti įtakos šiam duomenų naudojimui.

Daugiau informacijos apie savo duomenų privatumo apsaugą galite rasti „Facebook“ duomenų apsaugos informacijoje: https://www.facebook.com/about/privacy/. Taip pat galite išjungti pakartotinės rinkodaros “Custom Audiences” funkciją skelbimų nustatymuose adresu https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Jei norite tai atlikti, Jūs turite būti prisijungę prie „Facebook“. Pikselių variantą mes naudojame tik „Facebook“ „Custom Audiences“ srityje. Jei neturite „Facebook“ paskyros, galite išjungti „Facebook“ naudojimu pagrįstą reklamavimą Europos interaktyvios skaitmeninės reklamos aljanso svetainėje adresu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

§ 7 Bendra atsakomybė

 1. Už poreikių analizę, kurią atlieka Hausengel GmbH, bendrai atsako kartu su Hausengel Holding AG. Be to,  internetiniame puslapyje numatytos kontaktų galimybės  gali būti naudojamos, norint susisiekti su Hausengel GmbH, Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund. Šiuo atžvilgiu yra taikoma bendra atsakomybė už komunikacijos platformą. Tarp „Hausengel Holding AG“ ir „Hausengel GmbH“ buvo sudaryta sutartis, pagal kurią „Hausengel Holding AG“ yra atsakinga už suinteresuotų šalių teisių apsaugą, o taip pat yra suinteresuotų šalių kontaktinis asmuo.
 2. Už savo pradžios tinklalapį, atsižvelgiant į socialinę ir pakartotinę rinkodarą, esame atsakingi kartu su „ADYOUCATE Online Marketing“ / „Patrik Zimmermann Consulting“, Talstr. 2, 35394 Gießen, Vokietija, info(at)adyoucate.de. Pagal sutartį su ponu Zimmermann, informaciją apie duomenų tvarkymą teikiame savo pradžios tinklalapyje; su „Clickfunnel“ susijusios duomenų subjektų teisės turi būti reiškiamos ponui Zimmermann. Pono Zimmermann Duomenų apsaugos deklaraciją rasite čia: https://adyoucate.de/agb/.

 

§ 8 Franšizės gavėjo profilių perdavimas klientams

Jei esate įtrauktas į mūsų duomenų bazę kaip franšizės gavėjas, tai mūsų sutartinė pareiga yra persiųsti Jūsų profilį suinteresuotiems asmenims, kuriems reikalinga priežiūra, ar jų artimiesiems. Viename dokumente pdf formatu taip pateikiama informacija apie Jūsų vardą ir pavardę, nuotrauka, Jūsų amžius, gyvenamoji vieta be gatvės ar namo numerio, Jūsų šeiminė padėtis ir vaikų skaičius, Jūsų įgyta profesija, informacija apie tai, ar turite vairuotojo pažymėjimą, ar rūkote, informacija apie Jūsų vokiečių kalbos žinias, Jūsų patirtis ir žinios apie slaugą ir priežiūrą. Mūsų pareiga tvarkyti duomenis, saugojimo laikotarpis ir draudimas perduoti duomenis ateityje galioja tik pagal franšizės sutartį.

§ 9 Klientų profilių perdavimas franšizės gavėjams

Jei jūs, kaip asmuo, kuriam reikia priežiūros, ar asmens, kuriam reikalinga priežiūra, giminaitis, svarstote apie vieną ar daugiau kandidatų iš mūsų franšizės gavėjų rato ir paprašote franšizės gavėjo pasiūlymo, mūsų sutartinė prievolė Jums ir franšizės gavėjui yra perduoti Jūsų kaip kliento profilį franšizės gavėjui (-ams). Kliento profilyje yra nurodoma informacija, kurią Jūs pateikėte duomenų surinkimo anketoje.

§ 10 „Office 365“

Mes naudojame „Office 365“ ir „Microsoft Teams“, kad galėtume pasiekti duomenis įvairiose vietose ir įgalinti ryšį tarp vietovių. Kadangi mes neišsaugome jokių duomenų iš franšizės gavėjų, suinteresuotų šalių, klientų ar darbuotojų už savo IT sistemų ribų, asmens duomenys yra perduodami tik naudojant „Microsoft Teams“. Duomenys yra perduodami per „Microsoft“ serverius, kad „Microsoft“ taip pat įrašytų vartotojo vardą, IP adresą ir telemetrijos duomenis, taip pat nuotraukos duomenis. „Microsoft“ taip pat gali perduoti duomenis į JAV; tačiau „Microsoft“ atitinkamai pakoregavo savo duomenų apsaugos taisykles ir dėl „Privatumo skydo“ sutarties galiojimo pabaigos nusprendė išplėsti savo standartines sąlygas. Taip siekiama užkirsti kelią galimybei, kad JAV saugumo institucijos galėtų pasiekti Jūsų duomenis. Jei taip įvyktų, „Microsoft“ nedelsdama apie tai Jus informuos ir imsis teisinių veiksmų, jei tokį veiksmą draudžia valdžios institucijos. „Microsoft“ duomenų apsaugos informaciją galite rasti čia: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

§ 11 Ištrynimo principas

Su sąskaitomis susijusius duomenis ištriname praėjus 10 metų nuo metų, kuriais įvyko verslo sandoris, pabaigos. Kitais atvejais duomenis ištriname praėjus 3 metams nuo metų, kuriais pagal sutartį buvo nustatyta paskutinė įvykdymo prievolė, pabaigos, nebent socialinės teisės normose atskirais atvejais reikalaujama tokius duomenis saugoti ilgiau. Pareiškėjo duomenys bus sunaikinti po 6 mėnesių.

 

§ 12 Asmens duomenų rinkimas apsilankius mūsų interneto svetainėje

1. Jei svetainę naudojate tik informaciniais tikslais, tai yra, jei neužsiregistruojate ar kitaip nepateikiate mums informacijos, mes renkame tik tuos asmeninius duomenis, kuriuos Jūsų naršyklė perduoda mūsų serveriui. Jei norite peržiūrėti mūsų svetainę, mes renkame toliau pateiktus duomenis, kurie yra techniškai reikalingi tam, kad galėtume Jums pademonstruoti savo svetainę ir garantuoti stabilumą ir saugumą (teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas):

 • IP adresas
 • Užklausos data ir laikas
 • Laiko juostos skirtumas su Grinvičo laiku (GMT)
 • Užklausos turinys (konkretus puslapis)
 • Prieigos būsena / HTTP būsenos kodas
 • kiekvienu atveju perduotų duomenų kiekis
 • Interneto svetainė, iš kurios buvo pateikta užklausa
 • Naršyklė
 • Operacinė sistema ir jos sąsaja
 • Naršyklės programinės įrangos kalba ir versija

2. Kai susisieksite su mumis el. paštu arba naudodami kontaktinę formą, Jūsų pateiktus duomenis (jūsų el. pašto adresą, galimai Jūsų vardą ir pavardę ir telefono numerį) mes išsaugosime tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus. Mes ištriname duomenis, atsirandančius šiame kontekste po to, kai saugojimas nebėra reikalingas, arba apribojame duomenų apdorojimą, jei tokie yra įstatymų numatyti duomenų saugojimo reikalavimai.

3. Be aukščiau minėtų duomenų, naudojantis mūsų interneto svetaine, Jūsų kompiuteryje yra išsaugomi slapukai. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra priskirti Jūsų naudojamai naršyklei ir saugomi Jūsų standžiajame diske bei per kuriuos slapukus nustatanti institucija (šiuo atveju mes) gauna tam tikrą informaciją. Slapukai negali paleisti programų ar perduoti Jūsų kompiuteriui virusų. Jie padeda padaryti naršymą internete patogesniu ir veiksmingesniu.

4. Slapukų naudojimas:

a) Šioje svetainėje naudojami toliau nurodyti slapukų tipai, kurių taikymo sritis ir funkcijos paaiškintos toliau:

 • Laikini slapukai (žr. B)
 • Nuolatiniai slapukai (žr. C).

b) Laikini slapukai yra automatiškai ištrinami, kai Jūs uždarote naršyklę. Tai visų pirma taikoma seanso slapukams. Jie saugo vadinamąjį seanso ID, pagal kurį įvairios Jūsų naršyklės užklausos gali būti priskirtos bendrajam seansui. Tai leidžia atpažinti Jūsų kompiuterį, kai Jūs vėl grįšite į mūsų interneto svetainę. Seanso slapukai yra ištrinami, kai atsijungiate arba uždarote naršyklę.

c) Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami po nurodyto laiko, kuris gali skirtis priklausomai nuo slapuko. Jūs galite bet kuriuo metu ištrinti slapukus savo naršyklės saugumo nustatymuose.

d) Jūs galite sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus pagal savo norus ir pvz. atmesti trečiųjų šalių slapukų ar visų slapukų priėmimą. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tokiu atveju Jums gali nepavykti naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

5. Savo sutikimu Jūs galite užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, kurį naudojame Jūsų informavimui apie aktualias temas ir įdomius pasiūlymus. Reklamuojamos prekės ir paslaugos yra nurodytos sutikimo pareiškime.

Naujienlaiškių registracijos procesui mes naudojame vadinamąją dvigubo pasirinkimo procedūrą. Tai reiškia, kad po Jūsų registracijos nurodytu elektroninio pašto adresu mes atsiųsime Jums el. laišką, kuriuo prašysime patvirtinti, kad norite gauti naujienlaiškį. Mes išsaugome Jūsų naudojamus IP adresus, registracijos ir patvirtinimo laikus. Procedūros tikslas - sugebėti įrodyti Jūsų atliktą registraciją ir prireikus išaiškinti galimą piktnaudžiavimą Jūsų asmens duomenimis.

Vienintelė privaloma informacija apie naujienlaiškio siuntimą yra Jūsų el. pašto adresas. Po Jūsų patvirtinimo mes išsaugosime Jūsų el. pašto adresą, kad išsiųstume Jums naujienlaiškį. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas.

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą dėl naujienlaiškio gavimo ir atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Informaciją apie naujienlaiškio gavimo atšaukimą galite pateikti spustelėdami nuorodą, pateiktą kiekviename naujienlaiškio el. laiške, naudodamiesi šia forma svetainėje, el. paštu info@hausengel.de arba nusiųsdami pranešimą kontaktiniu paštu, nurodytu mūsų kontaktinėje informacijoje.

6. Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ - „Google Inc.“ („Google“) žiniatinklio analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius „slapukus“, tekstinius failus, kurie saugomi Jūsų kompiuteryje ir kurie leidžia išanalizuoti Jūsų naudojimąsi interneto svetaine. Slapuko sukurta informacija apie Jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perkeliama į „Google“ serverį JAV ir saugoma ten. Jei šioje svetainėje bus suaktyvintas anoniminis IP adreso teikimas, „Google“ iš anksto sutrumpins Jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo valstybėse. Visas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas tik išimtiniais atvejais. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją norėdama įvertinti Jūsų naudojimąsi interneto svetaine, rinkti ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikti svetainės operatoriui kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu.

Jūsų naršyklės IP adresas, perduotas kaip „Google Analytics“ dalis, nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis.

Atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą Jūs galite užkirsti kelią slapukų išsaugojimui; tačiau norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite pasinaudoti visomis šios svetainės funkcijomis. Jūs taip pat galite neleisti „Google“ rinkti slapuko sugeneruotų duomenų, susijusių su Jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) ir tvarkyti šiuos duomenis, jei atsisiųsite ir įdiegsite naršyklės papildinį, pateiktą šioje nuorodoje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ su plėtiniu „_anonymizeIp ()“. Dėl to IP adresai toliau apdorojami sutrumpinta forma, kad būtų galima atmesti sąsajas su asmenimis. Jei apie Jus surinktus duomenis galima susieti su asmeniu, tokia informacija bus nedelsiant pašalinta, o asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti.

Mes naudojame „Google Analytics“ tam, kad analizuotume savo svetainės naudojimą ir reguliariai ją tobulintume. Gautą statistiką mes galime naudoti mūsų pasiūlymo patobulinimui ir padaryti jį įdomesnį Jums, kaip vartotojui. Teisinis „Google Analytics“ naudojimo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas.

Trečiosios šalies informacija: „Google Dublin“, „Google Ireland Ltd.“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija, faksas: +353 (1) 436 1001. Naudojimo sąlygos: www.google.com/analytics/terms/de.html, duomenų apsaugos apžvalga: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, kaip taip pat duomenų apsaugos deklaracija: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7. Į savo internetinę pasiūlą mes integravome „YouTube“ vaizdo įrašus, kurie saugomi adresu www.YouTube.com ir kuriuos galima paleisti tiesiogiai iš mūsų interneto svetainės. Visi jie yra integruoti į „išplėstinį duomenų apsaugos režimą“, tai yra, jokie duomenys apie Jus, kaip vartotoją, nebus perduodami „YouTube“, jei Jūs nepaleisite šių vaizdo įrašų. Tik tada, jei paleisite vaizdo įrašus, bus perduodami 2 dalyje nurodyti duomenys. Mes neturime jokios įtakos šiam duomenų perdavimui.

8. Ši svetainė naudoja žiniatinklio analizės programą „Matomo“, kuri skirta mūsų svetainės naudojimui analizuoti ir reguliariai ją tobulinti. Gautą statistinę informaciją galime naudoti savo pasiūlymui patobulinti ir pasistengti, kad Jums, kaip vartotojui, jis būtų įdomesnis. Teisinis „Matomo“ naudojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies 1 sakinio f punktas.
Šiam vertinimui Jūsų kompiuteryje išsaugomi slapukai. Tokiu būdu surinktą informaciją atsakingas asmuo saugo tik savo serveryje Vokietijoje. Vertinimą galite sustabdyti ištrindami esamus slapukus ir neleisdami juos išsaugoti. Atkreipiame dėmesį, kad jei neleisite išsaugoti slapukų, galbūt negalėsite visiškai naudotis šia svetaine. Užkirsti kelią slapukų saugojimui galima pakeitus naršyklės nustatymus. Tačiau „Matomo“ programa bus naudojama tik gavus Jūsų sutikimą.
Šioje svetainėje „Matomo“ naudojama kartu su plėtiniu „AnonymizeIP“. Dėl šios priežasties IP adresai toliau apdorojami sutrumpinta forma, kad būtų galima išvengti tiesioginių asmeninių nuorodų. Jūsų naršyklės per „Matomo“ programą perduotas IP adresas nebus sujungtas su kitais mūsų surinktais duomenimis.
„Matomo“ programa yra atviro kodo projektas. Trečiosios šalies teikėjo informaciją apie duomenų apsaugą žr.: https://matomo.org/privacy-policy/.

9. Siekiant suderinti susitikimų ir telefoninių pokalbių terminus per mūsų internetinį puslapį, mes naudojamės įmonės orbnet GmbH, Meraner Straße 28, D-86165 Augsburg, kurią atstovauja direktoriai Christian Schmidt ir Gregor Duda, paslaugomis. Terminų kalendorius ir terminai administruojami įmonės orbnet GmbH debesyje, kur duomenys saugomi išskirtinai tik šifruota forma Vokietijos serveriuose; įmonės orbnet GmbH administruojami duomenys perduodami tik jų savininkui Vokietijoje, duomenų perdavimas į už Europos ekonominės erdvės ribų esančias šalis neatliekamas. Įmonės orbnet GmbH duomenų apsaugos nuostatos pateikiamos čia: https://www.orbnet.de/privacy/ 

10. Apsilankius interneto svetainėje, „YouTube“ gauna informaciją, kad Jūs patekote į atitinkamą mūsų interneto svetainės antrinį puslapį. Be to, bus perduodami šios deklaracijos 3 straipsnyje nurodyti duomenys. Tai atliekama neatsižvelgiant į tai, ar „YouTube“ suteikia vartotojo abonementą, prie kurio esate prisijungę, ar vartotojo abonemento sąskaitos nėra. Jei esate prisijungę prie „Google“, Jūsų duomenys bus priskirti tiesiai Jūsų paskyrai. Jei nenorite, kad informacija būtų priskirta Jūsų „YouTube“ profiliui, prieš suaktyvindami mygtuką turite atsijungti. „YouTube“ išsaugo Jūsų duomenis kaip naudojimo profilį ir naudoja juos reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) tiksliniais poreikiais pagrįstam savo interneto svetainės kūrimui. Toks vertinimas visų pirma atliekamas (net ir neprisijungusių vartotojų atveju), siekiant teikti poreikiais pagrįstą reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo vartotojus apie Jūsų veiklą mūsų interneto svetainėje. Jūs turite teisę nesutikti su šių naudotojų profilių kūrimu, nors norėdami pasinaudoti šia teise Jūs turite susisiekti su „YouTube“.

Daugiau informacijos apie „YouTube“ duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei jų tvarkymą rasite duomenų apsaugos deklaracijoje. Čia taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir nustatymo parinktis, kaip apsaugoti savo privatumą: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . „Google“ taip pat tvarko Jūsų asmens duomenis JAV.

§ 13 Slapukų botas

Savo interneto svetainėje mes naudojame internetinę paslaugą iš „Cybot A/S“, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Danija (toliau: cookiebot.com). Slapukų botas yra naudojamas siekiant ne ilgiau nei vieneriems metams išsaugoti Jūsų sprendimą dėl Jūsų leidžiamų slapukų, kurie nustatomi Jums lankantis mūsų interneto svetainėje. Cookiebot.com renka šiuos duomenis:

 • IP adresas (anoniminėje formoje paskutiniai 3 skaitmenys nustatomi į 0)
 • Jūsų sutikimo data ir laikas
 • Mūsų svetainės URL
 • Techniniai naršyklės duomenys
 • Šifruotas, anoniminis raktas
 • Slapukai, kuriuos leidote (kaip sutikimo įrodymas)

Mes naudojame slapukus cookiebot.com remdamiesi Jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktą.

§ 14 „Bing Ads“ įvykių stebėjimas

Norėdami įvertinti reklaminių skelbimų pasiekiamumą, mes naudojame „Microsoft Corporation“ („Microsoft“) programą „Bing Ads Conversion Tracking“. Ši programa nustato, kaip sėkmingai pavienės reklaminės kampanijos veikia sistemose „Bing“ ir „Yahoo“. Tokiu būdu mes norime sukurti ir rodyti reklamą, kuri domina mūsų svetainės lankytojus ir daro mūsų pasiūlymą patrauklesniu. Šiuo tikslu į mūsų internetinį pasiūlymą yra integruota „Microsoft“ UET žyma („Universal Event Tracking Tag”) Šis „JavaScript“ kodas leidžia „Microsoft“ per slapukus rinkti pseudoniminius duomenis apie Jūsų apsilankymą ir mūsų internetinio pasiūlymo naudojimą (pvz., apie naršyklės seansą ir rodomą interneto svetainę) ir šiuo pagrindu pateikti mums apibendrintą, o ne asmeninę statistiką (pvz., kiek lankytojų pasiekė tam tikrą tikslinį puslapį). Tai leidžia mums suprasti veiksmus, įvykusius po to kai reklaminis skelbimas pamatomas „Bing“ ar „Yahoo“ arba paspaudžiamas.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Mes duomenų subjektus stebime tik gavę jų sutikimą.

Jūs taip pat galite užkirsti kelią slapuko sugeneruotų, su Jūsų naudojimusi svetaine susijusių duomenų įrašymui ir „Microsoft“ vykdomam šių duomenų tvarkymui, jei spustelėsite šią nuorodą: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE ir pareikšti savo prieštaravimą. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir „Microsoft“ bei „Bing Ads“ naudojamus slapukus galite rasti „Microsoft“ svetainėje adresu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

§ 15 „Trustpilot“

Mes dalyvaujame teikėjo „Trustpilot A/S“, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhaga, Danija, vertinimo procese.

„Trustpilot“ siūlo galimybę vartotojams įvertinti mūsų paslaugas. Mes atsiųsime Jums užklausą su nuoroda į „Trustpilot“. Duomenų perdavimas į „Trustpilot“ yra pagrįstas teisėtu interesu, siekiant užtikrinti mūsų kokybę ir ją pateikti mūsų klientams.

Vartotojų, kurie pasinaudojo mūsų paslaugomis, prašoma sutikti, kad jiems būtų išsiųsta vertinimo užklausa. Vertinimo užklausą su nuoroda į vertinimo puslapį gausite tik tuo atveju, jei vartotojas davė tam sutikimą (pavyzdžiui, spustelėjo pažymimąjį laukelį ar nuorodą). Siekiant įsitikinti, kad vartotojai iš tikrųjų naudojosi mūsų paslauga, į „Trustpilot“ mes išsiunčiame reikiamus duomenis (įskaitant vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir nuorodos numerį). Šie duomenys naudojami tik autentiškumo tikrinimui ir kreipiantis į vartotoją.

Teisinis vartotojo duomenų tvarkymo vertinimo procese pagrindas yra jo sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktį.

Norint pateikti įvertinimą, galima, tačiau nėra būtina, atidaryti kliento sąskaitą „Trustpilot“. Jei Jūs atidarote kliento sąskaitą, Jums taikomos „Trustpilot“ sąlygos ir privatumo politika. Siekiant išlaikyti vertinimų neutralumą ir objektyvumą, mes neturime tiesioginės įtakos vertinimams ir patys jų negalime ištrinti. Jei turite klausimų, susisiekite tiesiogiai su „Trustpilot“: „Trustpilot A/S“, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhaga, Danija.

Mes taip pat integravome „Trustpilot“ valdiklį. Valdiklis yra funkcijos ir turinio elementas, rodantis kintamą informaciją. Šio proceso metu atitinkamas turinys rodomas mūsų internetiniame pasiūlyme, tačiau šiuo metu prie jo prisijungia „Trustpilot“ serveriai. Tai yra vienintelis būdas visada rodyti dabartinį turinį, ypač dabartinį įvertinimą. Tam reikia užmegzti duomenų ryšį iš mūsų internetiniame pasiūlyme nurodytos svetainės į „Trustpilot“, o „Trustpilot“ gauna tam tikrus techninius duomenis (prieigos duomenis, įskaitant IP adresą), kurie yra būtini, kad būtų galima pateikti turinį. Be to, „Trustpilot“ gauna informaciją, kad vartotojas apsilankė mūsų internetiniame pasiūlyme. Šią informaciją galima išsaugoti slapuke ir naudoti „Trustpilot“, siekiant nustatyti, kuriuos internetinius pasiūlymus, dalyvaujančius „Trustpilot“ vertinimo procese, aplankė vartotojas. Informacija gali būti išsaugota vartotojo profilyje ir naudojama reklamos ar rinkos tyrimų tikslais.

Teisinis pagrindas yra sutikimas pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą, kad slapukas apdoros Jūsų duomenis. BDAR

Daugiau informacijos apie savo duomenų apdorojimą per „Trustpilot“, taip pat apie savo teises į prieštaravimus ir kitas duomenų subjektų teises, vartotojai gali sužinoti „Trustpilot“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://de.legal trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

§ 16 Userlike

Mes naudojame įmonės Userlike UG (ribotos atsakomybės), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Vokietija, pokalbių programinę įrangą. Jūs galite pokalbių langu naudotis kaip kontaktų formuliaru, kad galėtumėte praktiškai realiu laiku bendrauti su mūsų darbuotoju. Pradedant pokalbį fiksuojami šie asmeniniai duomenys:

 • Prisijungimo data ir laikas,
 • Naršyklės tipas/ versija,
 • IP-adresas,
 • Naudojama operacinė sistema,
 • Anksčiau lankytų internetinių puslapių URL,
 • Siųstų duomenų kiekis.
 • Ir jei nurodyta: vardas, pavardė ir E-Mail adresas.

Priklausomai nuo pokalbio su mūsų darbuotoju pobūdžio, pokalbio metu gali būti fiksuojami kiti Jūsų pateikiami asmens duomenys. Šių duomenų pobūdis labai priklauso nuo Jūsų užduodamos užklausos arba problemos, kurią mums pateikiate. Visų šių duomenų apdorojimas pasitarnauja tam, Jums būtų suteikta kiek įmanoma greita ir efektyvi kontaktavimo galimybė, o tuo pačiu būtų kuo geresnis mūsų klientų aptarnavimo servisas.

Visi mūsų darbuotojai yra apmokyti ir bus mokomi ateityje asmens duomenų apsaugos bei saugaus ir patikimo klientų duomenų apdorojimo temomis. Visi mūsų darbuotojai yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir yra atitinkamai pasirašę priedą prie darbo sutarties dėl įsipareigojimo laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos.

Iškvietus svetainę www.hausengel.lt, pokalbių valdiklis įkeliamas kaip  JavaScript failas iš AWS Cloudfront. Pokalbių valdiklis techniškai atspindi  šaltinio kodą, kuris naudojamas jūsų kompiuteryje ir įgalina pokalbį.

Be kita ko, Hausengel Holding AG pokalbių istoriją saugo  vienerius metus. Tai padeda tam tikromis aplinkybėmis suteikti Jums išsamią informaciją apie Jūsų užklausą bei nuolat kontroliuoti mūsų pokalbių serviso kokybę. Apdorojimą reglamentuoja BDAR 6 straipsnio pirmos dalies f punktas. Jei Jūs to nepageidaujate, maloniai prašome apie tai mums pranešti susisiekiant toliau nurodytais kontaktais.  Išsaugotus pokalbius tokiu atveju nedelsiant ištriname.

Pokalbių detalių išsaugojimas pasitarnauja ir tuo tikslu, kad būstų užtikrintas mūsų informacinės techninės sistemos saugumas. Tai taip pat yra mūsų teisėtas interesas, kurį reglamentuoja BDAR 6 straipsnio pirmos dalis.

Daugiau informacijos rasite Datenschutzbestimmungen der Userlike UG (ribota atsakomybė).

§ 17 „Clickfunnel“

Siekdami įvertinti savo svetainės pasiūlymų privalumus ir rodyti savo produktų reklamą potencialiems klientams taip pat ir kitose svetainėse bei taip efektyvinti savo verslo procesus, savo svetainėje naudojamės paslauga „Clickfunnel“, kurią teikia „Etison, LLC“, 3443 W. Bavaria Street, Eagle, Idaho 83616, jei tam davėte sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą. „Clickfunnel“ Jus atpažįsta kitose svetainėse ir ten įterpia mūsų įmonės reklamą.

„Clickfunnel“ paskirtoji atstovė Europai yra bendrovė „IITR Datenschutz GmbH“, Marienplatz 2, 80331 München, Vokietija, email@iitr.de 089-1891736; jai galite reikšti visas savo teises.

„Etison, LLC“ Duomenų apsaugos deklaraciją rasite čia: https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy#kix.9lek9tubwtnf

§ 18 „Google Ads“ konversijos naudojimas

 1. Mes naudojamės „Google Ads“ paslaugomis, kad galėtume reklamos priemonėmis (vadinamaisiais „Google Ads“) kitose svetainėse atkreipti lankytojų dėmesį į mūsų patrauklius pasiūlymus. Pagal reklamos kampanijų duomenis galime nustatyti, kiek atskiros reklamos priemonės yra sėkmingos. Taip mes užtikriname savo interesą rodyti Jums reklamą, kuri atitiktų Jūsų interesus, pritaikyti savo svetainę taip, kad ji Jums būtų įdomesnė, ir teisingai apskaičiuoti reklamos išlaidas.
 2. Šias reklamos priemones „Google“ teikia per vadinamuosius „Ad Server“. Tam naudojame „Ad Server“ slapukus, kuriais galima įvertinti tam tikrus sėkmingumui nustatyti skirtus parametrus, pavyzdžiui, skelbimų įterpimą arba naudotojų spragtelėjimus. Kai per „Google“ skelbimą patenkate į mūsų svetainę, „Google Ads“ Jūsų kompiuteryje išsaugo slapuką. Šie slapukai įprastai galioja 30 dienų ir nėra skirti Jūsų asmeniui identifikuoti. Su šiuo slapuku kaip analizės vertės paprastai išsaugomi: unikalus slapuko identifikavimo kodas („Unique Cookie ID“), skelbimo parodymo („Ad Impressions“) skaičius pagal įdėjimo vietą („Frequency“), paskutinis parodymas (svarbu „Post View“ konversijai) ir atsisakymo informacija (rodo, kad naudotojas nebenori, jog reklama būtų rodoma).
 3. Šie slapukai leidžia „Google“ vėl atpažinti Jūsų interneto naršyklę. Kai naudotojas apsilanko tam tikruose „Ads“ kliento svetainės puslapiuose ir jo kompiuteryje išsaugotas slapukas dar galioja, „Google“ ir klientas sužino, kad naudotojas spragtelėjo ant skelbimo ir buvo nukreiptas į šį puslapį. Kiekvienam „Ads“ klientui priskiriamas vis kitas slapukas. Todėl slapukų negalima atsekti per „Ads“ klientų svetaines. Naudodamiesi minėtomis reklamos priemonėmis mes patys asmens duomenų nerenkame ir netvarkome. Iš „Google“ gauname tik statistines analizes. Iš jų galime matyti, kurios iš naudotų reklamos priemonių yra veiksmingiausios. Naudodamiesi šiomis reklamos priemonėmis negauname jokių papildomų duomenų, o svarbiausia, pagal šią informaciją negalime nustatyti naudotojų tapatybės.
 4. Dėl naudojamų rinkodaros įrankių Jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu. Mes neturime įtakos „Google“ šiuo įrankiu renkamų duomenų apimčiai ir vėlesniam naudojimui, todėl Jus informuojame remdamiesi mūsų turimomis žiniomis: dėl įterptos „Google Ad“ konversijos „Google“ gauna informaciją, kad Jūs apsilankėte tam tikroje mūsų interneto tinklalapio dalyje arba spragtelėjote ant vieno iš mūsų skelbimų. Jei esate užsiregistravę „Google“ kaip paslaugos naudotojas, „Google“ gali šį apsilankymą priskirti prie Jūsų paskyros. Net jei nesate užsiregistravę ar prisijungę prie „Google“, paslaugos teikėjas vis tiek gali įsiminti ir išsaugoti Jūsų IP adresą.
 5. Atsisakyti dalyvauti šiame sekimo procese galite įvairiais būdais: a) atitinkamai keiskite savo naršyklės nustatymus – jei neleisite naudoti trečiųjų šalių slapukų, negausite skelbimų iš trečiųjų šalių; b) išjunkite konversijos sekimo slapukus; tam nustatykite savo naršyklę taip, kad būtų blokuojami „www.googleadservices.com“ domeno slapukai, https://www.google.de/settings/ads; šis nustatymas panaikinamas, kai ištrinate savo slapukus; c) išjunkite su Jūsų interesais siejamų skelbimų, kuriuos teikia savireguliacijos kampanijoje „About Ads“ dalyvaujantys teikėjai, rodymą spragtelėdami ant nuorodos http://www.aboutads.info/choices; šis nustatymas panaikinamas, kai ištrinate savo slapukus; d) visam laikui išjunkite atitinkamas priemones savo naršyklėse „Firefox“, „Internet Explorer“ arba „Google Chrome“ spragtelėdami nuorodą http://www.google.com/settings/ads/plugin. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite naudotis visomis šių pasiūlymų funkcijomis.
 6. Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas, Jūs turite duoti sutikimą dėl jo naudojimo. Išsamesnė informacija apie duomenų apsaugą „Google“ pateikta čia: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy ir https://services.google.com/sitestats/de.html. Taip pat galite apsilankyti „Network Advertising Initiative“ (NAI) svetainėje adresu www.networkadvertising.org.

§ 19 „Google Maps“

Šioje svetainėje naudojamės „Google Maps“ paslaugomis. Taip galime Jums tiesiogiai svetainėje rodyti interaktyvius žemėlapius ir suteikti galimybę patogiai naudotis žemėlapių funkcija.

Jums apsilankius svetainėje, „Google“ gauna informaciją, kad atvėrėte atitinkamą mūsų svetainės puslapį. Taip pat perduodami duomenys, pagal kuriuos galima atpažinti Jus ir Jūsų sistemą. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai, ar esate prisijungę prie kurios nors „Google“ naudotojo paskyros, ar neturite jokios paskyros. Jei esate prisijungę prie „Google“, Jūsų duomenys priskiriami tiesiogiai prie Jūsų paskyros. Jei nenorite, kad duomenys būtų priskiriami naudojant „Google“ sukurtą Jūsų profilį, prieš paspausdami mygtuką turite atsijungti. „Google“ Jūsų duomenis išsaugo kaip naudojimo profilius ir naudoja reklamos, rinkos tyrimo ir (arba) jūsų poreikiais paremto savo svetainės formavimo tikslais. Toks analizavimas skirtas (net jei naudotojai neprisijungę) rodyti jūsų poreikius atitinkančią reklamą ir kitiems socialinio tinklo naudotojams informuoti apie Jūsų veiklą mūsų svetainėje. Jūs turite teisę nesutikti, kad šie naudojimo profiliai būtų kuriami; dėl to turite kreiptis į „Google“.

Išsamesnė informacija apie papildinio teikėjo vykdomą duomenų rinkimą ir tvarkymą pateikta teikėjo Duomenų apsaugos deklaracijoje. Joje taip pat rasite išsamesnę informaciją apie savo teises ir nustatymo galimybes privatumui apsaugoti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. „Google“ Jūsų asmens duomenis tvarko ir JAV; šia paslauga naudojamės tik su Jūsų sutikimu.