Schliessen
Schliessen
Hausengel Team

Hausengel Holding AG

2018 vasario 1d. restruktūrizuota iš firmos Hausengel Holding GmbH

Su nauja struktūra saugiai kuriame ateitį

Vokietijos sveikatos priežiūros sistema susiduria su didžiausiais iššūkiais per savo istoriją. Pereidami prie akcinės bendrovės, mes sukūrėme svarbias struktūras, kad ateityje suteiktume savo koncepcijai dar daugiau svorio, siekiant padėti žmonėms, kuriems reikalinga priežiūra, ir jų artimiesiems. Tokiu būdu mūsų įmonės struktūra tapo ne tik paprastesnė ir aiškesnė, bet ir suteikia mums daugiau galimybių kuriant prekinį ženklą. Taigi nebereikia išskirti „Hausengel“ slaugos paslaugų ir „Hausengel“ priežiūros paslaugų - mes visi kartu esame tik „Hausengel“. Mano tėvai Doris ir Georg Wenz, taip pat mano žmona Magdalena atlieka direktorių valdybos funkcijas, tai garantuoja tam tikrą tęstinumą ir  reiškia, kad tikimės dar atidžiau priimti apgalvotus sprendimus, susijusius su įmone. „Hausengel“ yra ir tebėra šeimos įmonė, kuri prisiima atsakomybę. Taip pat galite perskaityti mūsų interviu šiame puslapyje apie akcinės bendrovės sukūrimo aplinkybes.

Simon Wenz

Naujos įmonės struktūros pranašumai

  • Aiški struktūra  ir 3 asmenų direktorių valdyba
  • Įmonės  organizavimo kontrolė, vykdoma stebėtojų tarybos
  • Galimi ir pageidautini būsimi stebėtojų tarybos komentarai
  • Hausengel įmonių sujungimas po vienu stogu
  • Sinergijos poveikis, mažiau formalumų, mažiau išlaidų
  • Slauga ir priežiūra iš vienų rankų
  • Akcinės bendrovės įkūrimas pabrėžia įmonės tvarumą
  • Didesnės planavimo galimybės, susijusios su kapitalo kaupimu ir darbuotojų dalyvavimu
  • Šeimos verslo padėties stiprinimas

 

Schemos paaiškinimas

Kontrolės tarybos, direktorių valdybos ir patariamosios tarybos pristatymas

Vertybes skatinanti šeimos įmonė
„Hausengel Holding GmbH“ restruktūrizavimas į „Hausengel Holding AG“ yra svarbus žingsnis stiprinant būsimą „Hausengel“, kaip į vertybes orientuotos šeimos įmonės, gyvybingumą ir pozicijas bei sukuriant skaidresnes struktūras atskiroms verslo sritims.“
Simon Wenz, įkūrėjas ir įmonės direktorius
Simon Wenz i Juliane Bohl

Ekspertų interviu slauga namų aplinkoje (taip vadinama 24 valandų slauga«)

Vokietijos slaugos rinkoje Hausengel veikia nuo 2005 metų. Pastaraisiais metais įmonė įsitvirtino kaip viena didžiausių ambulatorinės slaugos ir priežiūros namų aplinkoje paslaugų teikėjų. Nuo to laiko jie nuolat plėtė savo verslo sritį. Nuo metų pradžios visa grupės veikla buvo susieta su akcinės bendrovės veikla. Tai gana neįprastas žingsnis Vokietijos sveikatos ir priežiūros sistemos įmonėms. „Hausengel Holding AG“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Simon Wenz ir „Hausengel Holding AG“ valdybos narė Juliane Bohl paaiškina bendrovės plėtrą ir vadinamosios „24 valandų slaugos“ ypatybes.

Pone Wenz, Jūs įkūrėte „Hausengel“ 2005 m. Ir nuo to laiko Jums labai gerai sekasi rinkoje. Kaip atsitiko, kad tokiame jauname amžiuje įkūrėte įmonę senelių priežiūros srityje?

Simon Wenz: Man „Hausengel“ koncepcija yra labai asmeniškas dalykas. Kaip ir nesuskaičiuojama daugybė kitų šeimų, mano šeima ir aš staiga susidūrėme su iššūkiu, kaip organizuoti orią senelio slaugą ir priežiūrą pažįstamoje namų aplinkoje. Mūsų asmeninė istorija paskatino mus perduoti savo patirtį ir žinias visoms šeimoms, kurios panašioje situacijoje ieško kompetentingos, mylinčios ir prieinamos pagalbos. Tai ir buvo Hausengel įmonės įkūrimo pagrindas.

Kas paskatino įkurti akcinę bendrovę?

Juliane Bohl: Nuo to laiko, kai buvo padėtas pamatinis akmuo, stabiliai augome ir žymiai išplėtėme paslaugų spektrą ir jų teikimo geografiją. Mes deriname viską, kas yra po „Hausengel“ stogu: nuo ambulatorinės priežiūros, kurioje dabar yra beveik 10 atstovybių, namų priežiūrą, vadinamosios „24 valandų priežiūros“ forma ir kitus projektus, pavyzdžiui, kartų parko įkūrimą gimtajame Hausengel mieste Ebsdorfergrund. Be to, dabar turime beveik 300 nuolatinių darbuotojų 20-yje nacionalinių ir tarptautinių atstovybių. Akcinės bendrovės įkūrimas leidžia mums sukurti aiškesnes savo kontroliuojančiosios įmonės ir atskirų verslo sričių struktūras. Tai lemia atskirų įmonių sinergijos efektą, sumažina išlaidas ir sutelkia pasiūlymus šeimoms ir slaugytojams. Ir tai dar ne visos idėjos mūsų tolesniems novatoriškiems projektams.

Ar tai reiškia pasitraukimą iš šeimos verslo?

Simon Wenz: Ne, priešingai. Įsteigus akcinę bendrovę, visos bendrovės struktūra tampa paprastesnė ir aiškesnė, pabrėžiant mūsų įmonės rimtumą ir ilgaamžiškumą. Kitas svarbus dalykas yra daugybė išraiškos variantų, tokių kaip lengvas akcijų perleidimas ir galimybė dalyvauti akcijų biržoje. Todėl akcinė bendrovė  dėl kapitalo kaupimo ir darbuotojų dalyvavimo yra labai nesudėtinga forma. Tai jokiu būdu nepakeis mūsų šeimos verslo tradicijų, filosofijos ir mūsų vertybių!

Kodėl visą laiką dėmesys buvo skiriamas savarankiško darbo modeliui? Šioje srityje tokie Jūs esate praktiškai vieni?

Simon Wenz: Svarbus priežiūros namuose aspektas yra tai, kad slaugos darbuotojas gyvena prižiūrimo asmens namuose. Kadangi slaugymo laikotarpis iš dalies siejamas su minimaliu darbo užmokesčiu, tai galėtų sudaryti milžiniškas išlaidas ir ši paslauga sunkiai būtų įgyvendinama darbo santykiuose. Net jei slaugyytojas miega, bet turi būti namuose, už šį laiką taipogi tektų sumokėti.  Kas gi norėtų už tai mokėti? Be to, remiantis naujausia teismų praktika, šis laikas būtų laikomas įprastomis darbo valandomis, todėl nebegalima laikytis įstatymų nustatytų poilsio ir darbo režimo.

Kaip tai vertina slaugytojai iš Rytų Europos?

Simon Wenz: Jie taip pat priešinasi glaudiems sutartiniams santykiams, būdingiems darbo teisei. Jie norėtų lanksčių sutarties sąlygų, dėl kurių bet kuriuo metu galima derėtis. Mūsų kaimyninė šalis pateikia to įrodymą: Slaugytojai Austrijoje gali pasirinkti, ar nori teikti paslaugą savarankiškai, ar dirbti su darbo sutartimi. 95% žmonių pasirenka savarankišką darbą dėl minėtų priežasčių. Man neginčijama, kad darbuotojo įdarbinimas, 24 valandoms už mažiau nei 5000 eurų atlygį per mėnesį nėra teisiškai įmanomas. Nesvarbu, ar slaugytojas dirba Vokietijoje, ar kitose Europos šalyse.

Bet didelė šios paslaugų dalis teikiama  komandiruočių principu, taigi su įdarbintais slaugytojais?

Simon Wenz: Klaidinga nuomonė, kad kiekvienas komandiruotas asmuo taip pat yra įdarbintas. Didžioji dalis priežiūros darbuotojų, komandiruotų iš Rytų Europos šalių, nėra įdarbinti savo gimtojoje šalyje. Didžioji dalis slaugos darbuotojų įdarbinami gimtojoje šalyje pagal civilines sutartis. Slaugytojai savarankiškai dirba savo gimtojoje valstybėje, tačiau jų klientas (siuntėjas) moka privalomas socialinio draudimo įmokas. Dažnai tai yra tik minimalūs mokesčiai, kurie siekia apie 20 eurų per mėnesį. Visa komandiravimo sistema mums nėra labai skaidri, todėl mes visą laiką skyrėme dėmesį savarankiškam darbui.

Praėjusiais metais Jūs siūlėte komandiruotes. Kaip tai dera?

Juliane Bohl: Kadangi mūsų darbp srityje taikomas komandiravimas iš esmės susijęs ir su slaugos personalo nepriklausomumu, mes nustatėme, kad savarankiškai dirbančių asmenų komandiravimas neabejotinai atitinka mūsų koncepciją. Mes taip pat norėjome suteikti slaugytojams galimybę pasirinkti, kuris modelis jiems yra patrauklesnis.

Po metų sustabdėte komandiruotes, dėl ko taip nutiko?

Simon Wenz: Praktikoje pastebėjome, kad komandiravimas, kaip tai daroma mūsų sferoje, mums nepasiteisino. Komandiruotės grindžiamos komisiniu sandoriu, kuris vykdomas tarp Vokietijos įdarbinimo agentūrų ir Rytų Europos komandiruojančių bendrovių. Šiame komisinių principe įprasta, kad užsienio komandiravimo įmonė moka vokiečių agentui nuo 250 iki 500 eurų per mėnesį. Žinoma, šis komisinis verslas reiškia, kad mažiau pinigų atitenka patiems slaugytojams. Mūsų požiūris kardinaliai skiriasi, nes žinome, kad ilgainiui sėkmingi galime būti tik  su patenkintais ir gerais slaugytojais. Ir vienas dalykas yra gana akivaizdus: be klasikinio komisinių verslo daugiau pinigų gauna pats slaugytojas. Tai reiškia, kad mūsų savarankiškai dirbantys slaugos darbuotojai vidutiniškai gauna apie 300 eurų daugiau nei slaugos darbuotojai, kurie komandiruojami. Mes nusprendėme likti ištikimi savo skaidrumo ir sąžiningumo principams, todėl nustojome taikyti komandiruotes.

Esate vieni iš nedaugelio paslaugų teikėjų, kurie patys telkia savo slaugytojus ir nedirba su partneriu užsienyje. O gal yra kitų priežasčių?

Juliane Bohl: Mes keliame sau labai aukštus kokybės standartus. Todėl mes nenorime, kad tinkamų slaugytojų atranka būtų vykdoma trečiosios šalies. Turėdami savo struktūrą užsienyje, galime lengviau ir efektyviau įgyvendinti savo kokybės standartus ir kokybės užtikrinimo priemones. Mes taip pat norime būti atsakingi už savo slaugytojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą savo pačių akademijoje, kad rinkoje būtų nustatyti mūsų priežiūros institucijų kvalifikacijos standartai. Mūsų pačių struktūra Rytų Europoje  leidžia mums sklandžiau ir asmeniškiau bendrauti su konkrečios šalies slaugytojais.

Be slaugos namų aplinkoje Jūs taip pat siūlote ambulatorinę specialistų priežiūrą. Tai taip pat gana neįprasta.

Simon Wenz: Pirmąją ambulatorinės priežiūros tarnybą įkūrėme daugiau nei prieš 10 metų. Tuo metu beveik nė viena ambulatorinė tarnyba iš mūsų regiono nenorėjo tokio iššūkio. Norėjome parodyti, kad visiškai įmanoma, jog kvalifikuoti slaugos specialistai ir slaugytojai gali bendradarbiauti. Bėgant metams pastebėjome, kad būtent toks specialistų priežiūros ir paramos susiejimas atitinka klientų norus: slaugytini asmenys ir jų šeimos nariai nori įvairiapusiškos priežiūros tarp savo namų keturių sienų. Ambulatorinė tarnyba to negali padaryti viena. Taip pat aišku, kad slaugytojams negali būti pavesta medicininė priežiūra, nes tokiu būdu jie liktų vieni atsakingi už visas užduotis.

Kos yra  sprendimas?

Juliane Bohl: Glaudus bendradarbiavimas su ambulatorine specialisto pagalba mums yra labai svarbus. Mūsų vizija yra ta, kad slaugos tarnybos čia prisiimtų daugiau atsakomybės. Tokiu būdu  šeimoms nereikėtų organizuoti ir prisiimti atsakomybės sau už  priežiūrą. Pavyzdžiui, slaugos tarnyba galėtų organizuoti paciento priežiūrą namų aplinkoje. Savarankiškai dirbantis slaugytojas, be abejo, laikytųsi atitinkamos ambulatorinės slaugos kokybės kriterijų. Tai leistų užtikrinti paslaugos kokybės kontrolę (pavyzdžiui, reguliariai lankantis priežiūros įstaigose). Mums akivaizdu, kad tai veikia tik tuo atveju, jei yra aiškus paslaugų apibrėžimas ir ribos bei atitinkama slaugos personalo kvalifikacija. Štai todėl mes kartu su „Springer Pflege“ sukūrėme nuotolinįo mokymo sistemą, kuri prilyginama IHK mokymui.

Steigdami akcinę bendrovę, Jūs taip pat turėjote įsteigti stebėtojų tarybą. Bet kodėl Jūs jau buvote įkūrę patariamąją tarybą savo įmonei?

Juliane Bohl: Kaip jau buvo minėta pradžioje, „Hausengel“ dabar yra labai plati ir teikia platų paslaugų spektrą slaugos namų aplinkoje srityje. Visose srityse turi būti priimti esminiai sprendimai, kurie daro didelę įtaką įmonei. Dar svarbiau turėti įvairių paslaugų konsultantus. Tai gali vykti, pavyzdžiui, prie apskritojo stalo, kur galime keistis idėjomis su kitais verslininkais ir patyrusiais specialistais. Patariamoji taryba gali prisidėti savo išoriniais patarimais, kad išvengtume klaidų, parodyti mums naujus būdus ir sumažinti klaidingų sprendimų riziką. Todėl tenka pagrįsti savo idėjas kitų akivaizdoje, o tai skatina tolesnį sėkmingą idėjų generavimą.

Kalbant apie ateitį, kokia yra Jūsų „Hausengel“ ateities vizija?

Simon Wenz: Tuo metu, kai vis daugiau ir daugiau žmonių reikalauja priežiūros, vis daugiau ir daugiau žmonių yra prižiūrimi namuose, tačiau vis daugiau žmonių gyvena vieni ir jiems reikalinga vietinė pagalba,  mūsų skelbiamas tikslas yra pagerinti regioninę slaugą ir priežiūrą. Tai reiškia, pavyzdžiui, tinklų sukūrimą regioniniu lygmeniu, paramą struktūriškai silpnoms teritorijoms ir, svarbiausia, visapusiško su priežiūra susijusio tinklo kūrimą. Visada daug dėmesio skirsime ambulatorinės priežiūros stiprinimui. Mes esame pasirengę bet kokiai  diskusijai su įvairiais  teikėjais, viešomis įstaigomis ir pan.Tinkama paslauga tinkamu laiku, tinkamoje vietoje - būtent to ir tikimasi, o mes norime  tuo norime pasirūpinti.

 

Pokalbis vyko 2018 metų gegužę.