<
Schliessen
Schliessen

Hausengel prisideda prie naujo pramonės šakos standarto „24 valandų slaugoje“ – daugiau skaidrumo ir aukštesnė priežiūros kokybė.

Vadinamoji „24 valandų slaugos“ priežiūros forma įgyja vis daugiau reikšmės, kai tuo tarpu iki šiol trūko vienodo kokybės standarto. To pasekoje daugybė paslaugų teikėjų tiek šalyje, tiek ir užsienyje dėl skirtingos paslaugų kokybės ir skirtingų verslo modelių sukėlė painiavą ir teisinę riziką vartotojams. Todėl mes džiaugiamės, kad savo žiniomis ir daugiau kaip 15 metų patirtimi galėjome prisidėti prie naujo pramonės šakos standarto, kuris sprendžia šią problemą, kūrimo. Kaip kokybiškų paslaugų teikėjas ir DIN formuotojas mes orientuojamės į didesnį skaidrumą, geresnę apsaugą ir aukštą priežiūros paslaugų kokybės lygį apskritai šioje srityje.

DIN SPEC 33454

Šio naujo standarto tikslas (DIN SPEC 33454) yra numatyti reikalavimus ir mechanizmus, kurie visiems slaugos proceso dalyviams nustato tam tikras gaires, o sėkmingas jų laikymasis yra naudingas visiems. Dokumente, kurio pilnas pavadinimas skamba »Slaugomų asmenų priežiūra, kurią atlieka kartu namų ūkyje gyvenantys slaugytojai iš užsienio, – reikalavimai tarpininkams, paslaugų teikėjams ir slaugytojams« keliami reikalavimai įvairiems slaugos proceso dalyviams ir jų sąveikai.

Kriterijai skirstomi į skirtingas grupes:

  • Reikalavimai slaugytojams (bazinės užsienio kalbos žinios, reikalingos bendraujant su slaugomu asmeniu ir jo šeima, išsilavinimas arba profesijos kėlimas slaugos ir priežiūros namų aplinkoje srityje, tam kad būtų užtikrintas nuolatinis kokybės gerinimas slaugoje. Svarbu slaugytojams: ateityje prieš pradedant dirbti bus reikalingi pirmosios pagalbos kursai!)
  • Reikalavimai darbui ir darbo vietai (gyvenamosios vietos apstatymas, kambarys su baldais, kaip asmeninė erdvė ir neribota prieiga prie bendro naudojimo sanitarinių patalpų bei virtuvės, W-LAN prieiga, tam kad slaugytojas galėtų palaikyti kontaktą su savo šeima gimtojoje šalyje. Kiti aspektai apima pvz. darbo ir transporto priemonių prieinamumą, tam kad slaugytojas galėtų savo darbą atlikti gerai ir saugiai). Čia mūsų indėlis buvo ypač svarus, nes Jums, kaip slaugytojams, dirbant neturėtų nieko trūkti.
  • Reikalavimai slaugos namų aplinkoje tarpininkams (komunikacija ir pasiekiamumas, formalumai, teisinės ir organizacinės darbo sąlygos ir kita. Iš esmės paslaugų teikėjai, norintys dirbti pagal DIN SPEC 33454 standartą, privalo suteikti išsamią informaciją ir detaliai informuoti apie paslaugų apimtį bei šių paslaugų teisinius pagrindus. Turi būti suteikiama informacija ir nuolatinės konsultacijos prieš įdarbinimo procesą, jo metu ir po jo. Taip pat ir kvalifikuotų darbuotojų pagalba yra papildanti ir kokybę didinanti priemonė).
  • Reikalavimai priežiūros namų aplinkoje paslaugų teikėjams (bendradarbiavimas su slaugytoju, nuolatinis kontaktas su slaugytoju ir pagalba jam).

DIN SPEC 33454 buvo parengtas 2021 sausio 29 d. Nuo praėjusio ketvirtadienio (2021.01.21) šį dokumentą jau galima parsisiųsti elektroniniu būdu. Suinteresuoti asmenys jį gali peržiūrėti čia. Visi komiteto nariai (vartotojų, slaugančių artimųjų ir slaugomų asmenų atstovai) pritarė teikėjams, teisininkams ir mokslininkams, kurie dirbo prie DIN bei sutiko paskelbti dokumentą. Vis dėlto visi dalyviai yra vieningi, kad šis DIN SPEC yra tik pradžia. Tai yra pirmasis oficialus bandymas parengti būtinus ir visuotinai priimtus reikalavimus bei kokybės standartus taip vadinamoje „24 valandų slaugoje.“ Įgyvendinant DIN SPEC 33454 reikalavimus bus galima identifikuoti tolesnius būtinus veiklos punktus.