<
Schliessen
Schliessen

Kalba be žodžių

Bendravimo reikšmė žmogaus gyvenime priskiriama prie esminių vertybių, kuomet apsikeičiama mintimis, emocijomis, susipažįstama ir pasiekiama socialinio bendrumo. Bendravimas yra labai daugialypis procesas. Dažniausiai kasdieniniame gyvenime minėdami bendravimą, turime galvoje bendravimą žodžiais. Jis mums geriausiai žinomas. Tačiau moksliniai tyrimai parodė, jog įprasto pokalbio metu tarp dviejų žmonių tik apie trečdalis informacijos perduodama žodžiais, o maždaug du trečdaliai – kitais būdais. Tai yra taip vadinamas neverbalinis bendravimas. Mes nuolat pabrėžiame vokiečių kalbos žinių svarbą kasdieniniame slaugytojų darbe. Tačiau dėl daugelio aplinkybių neverbalinė komunikacija slaugos procese įgyja ir kitą labai svarbią reikšmę.

Kalba be žodžių

Nežodinis bendravimas labai svarbus slaugant neįgalius ar stipriai apribotus asmenis, nes tai pats paprasčiausias būdas parodyti pasitenkinimą, nepasitenkinimą, skausmą, simpatiją ar antipatiją kitam žmogui. Neverbalinė komunikacija padeda geriau išreikšti tai, ką norime pasakyti. Galima išskirti atskirus nežodinio bendravimo elementus.

Veido išraiška. Ji greitai kinta, nes kūno kalboje atsispindi emocijos, kurias žmogus jaučia konkrečios situacijos metu. Jeigu gerai pažinsime veido išraišką, tai jos kitimas leis suprasti, kaip keičiasi pašnekovo nuotaika bendravimo procese. Žvilgsnis. Svarbiausias kalbančiojo žvilgsnio tikslas yra gauti informaciją iš klausančiųjų, ypač suprasti kitų reakciją, į tai, kas buvo pasakyta žodžiais. Kūno kalba gali pasakyti kur kas daugiau negu žodžiais. Prisilietimas. Svetimų žmonių tarpe, ypač viešose vietose, prisilietimas nėra dažnas reiškinys. Dažniausiai apsiribojama rankų prisilietimu. Todėl slaugytojas turi būti labai dėmesingas, liesdamas slaugomą asmenį. Lietimas gali būti būdas nuraminti bei skatinti pradėti pokalbį, todėl slaugytoja padėjusi ranką ant paciento peties ar rankos, duoda jam suprasti, kad jį palaiko,užjaučia.

Slaugos procese tarp slaugytojos ir paciento nežodinis bendravimas yra būtinas ir labai svarbus, nes slaugytojos veido išraiška, judesiai bei kiti neverbalinio bendravimo būdai gali pasakyti daugiau nei žodžiai, o kartu sukurti saugią psichologinę aplinką. Todėl slaugytoja, siekdama maksimaliai pagerinti paciento savijautą, privalo nuo susitikimo pradžios stengtis sukurti glaudų ryšį su pacientu, jį geriau pažindama. Bendravimas slaugoje neturėtų būti laikomas savaime suprantamu procesu. Tai, kaip elgiesi visuomenėje, nebūtinai gali būti tinkama slaugant, nes slaugytoja turi sukoncentruoti dėmesį į tai, kas geriausiai padėtų pacientui. Geras bendravimas stiprina slaugytojų profesinius įgūdžius, pasitenkinimą darbu bei gebėjimą kontroliuoti stresines situacijas. Hausengel konsultantai nuolat teikia konsultacijas slaugytojams ir tokiu būdu padeda sprendžiant darbo metu iškilusias problemas. Nepriklausomai nuo to, ar problema susijusi su slaugomu asmeniu ar su nenumatyta situacija darbo metu, mes esame pasirengę Jums padėti.