<
Schliessen
Schliessen

Kokio vokiečių kalbos žinių lygio reikalaujama iš slaugytojo?

Senjorų slauga namų aplinkoje Vokietijoje yra populiarus ir pelningas darbas žmonėms, kurie nori dirbti užsienyje. Lyginant su uždarbiu už panašų darbą Lietuvoje,  čia galima uždirbti nepalyginamai daugiau. Tai yra sunkus darbas, kuris reikalauja daug  empatijos, kantrybės ir supratingumo, tačiau kartu ir geros fizinės bei psichologinės būsenos. Senjorų slaugytojai padeda senesniems, priklausomiems ir dažnai ligotiems žmonėms susidoroti su kasdienybės iššūkiais. Slaugytojo darbo pobūdis gali būti labai įvairus ir priklauso nuo slaugomo asmens slaugos poreikio.

Viena iš sąlygų, norint dirbti slaugytoju, yra vokiečių kalbos žinių lygis.

Kodėl yra svarbu kalbėti vokiškai, norint dirbti slaugos srityje?

Darbas užsienyje visada kelia tam tikrų klausimų: Ar aš susidorosiu su darbu? Ar aš sugebėsiu susikalbėti? Ar nebūsiu apgaudinėjamas? Užsienio kalbos mokėjimas mažina mūsų stresą, suteikia mums pasitikėjimo savimi, didina saugumo jausmą, suteikia savarankiškumo bei nepriklausomybės. Tai suteikia galimybę slaugytojams lengviau komunikuoti su slaugomais žmonėmis ir jų šeimos nariais, o tai stiprina abipusius santykius bei pasitikėjimą. Galiausiai svarbu paminėti ir tai, kad slaugytojams tenka  didelė atsakomybė už slaugomo asmens gyvybę, sveikatą bei saugumą.  Gebėdami gerai susikalbėti vokiečių kalba Jūs galite savarankiškai susidoroti su bet kokiomis problemomis, paprašyti pagalbos arba, esat reikalui, padėti klientui. Neretais atvejais slaugytojams Vokietijoje tenka patiems pasinaudoti medicinine pagalba. Taigi tikrai verta turėti tam tikrų įgūdžių, kad būtų lengviau susiorientuoti tokiose situacijose.  Vokiečių kalbos įgūdžių turintys žmonės dažnai turi daugiau šansų gauti pelningesnius ir geriau apmokamus užsakymus. Hausengel akademija jau keletą metų siūlo nemokamas mokymų programas ir skatina slaugytojus nuolat plėsti savo kompetencijų ribas bei tobulinti profesinius įgūdžius. Mes žinome, kad kvalifikuotas slaugytojas užtikrina ne tik aukštos kokybės slaugos paslaugų teikimą, tačiau ir sau užsitikrina geresnes galimybes ir darbo sąlygas. Čia laimi abi pusės.

Vokiečių kalba – lygio nustatymas

Nepriklausomai nuo slaugytojai priskirtų užduočių, ji turėtų gebėti susikalbėti vokiečių kalba. Pageidautina ne žemesniu nei B1 lygiu.

Nustatant kalbos lygį dažniausiai vadovaujamasi Bendraisiais Europos kalbų metmenimis, pagal kuriuos yra išskiriami šie kalbos lygiai:

A1- Elementarios kalbos žinios

 • Gali suprasti ir vartoti paprastus, kasdienius išsireiškimus bei paprastus sakinius, skirtus patenkinti konkrečius poreikius.
 • Gali prisistatyti save ir pristatyti kitus bei užduoti klausimus kitiems asmenims apie juos – pvz. kur gyvena, kokius žmones pažįsta ar kokius daiktus turi – bei gali atsakyti į tokio pobūdžio klausimus.
 • Gali susikalbėti paprastais sakiniais, kai pokalbio partneriai kalba lėtai ir aiškiai bei yra pasirengę pagelbėti.

A2 – Elementarus kalbos vartojimas

 • Geba suprasti sakinius bei dažnai vartojamus išsireiškimus, susijusius su įvairiomis sritimis (pvz. informacija apie asmenį bei šeimą, apsipirkimas, darbas, aplinka).
 • Gali susikalbėti paprastose, rutininėse situacijose,  kuriose vyksta paprastas ir tiesioginis informacijos perteikimas apie pažįstamus ir įprastus dalykus.
 • Paprastais žodžiais gali apibūdinti savo kilmę bei išsilavinimą, savo aplinką ir dalykus, susijusius su  tiesioginiais poreikiais. 

B1 – Savarankiškas kalbos vartojimas

 • Geba suprasti pagrindinę informaciją, kai ji perteikiama standartine kalba ir kai kalba eina apie dalykus iš darbo, mokyklos, laisvalaikio ir t.t. sričių.
 • Gali susidoroti su įvairiomis situacijomis, su kuriomis susiduriama kalbant kelionių metu. Geba paprastai ir rišliai pasisakyti žinomomis temomis ir asmeninių interesų temomis.
 • Geba pasisakyti apie patirtį bei įvykius, apibūdinti svajones, lūkesčius ir tikslus, o savo planus ir požiūrį gali trumpai pagrįsti arba paaiškinti.

B2 – Savarankiškas kalbos vartojimas

 • Geba suprasti  pagrindinį kompleksiško teksto turinį konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis; taip pat supranta savo srities techninės kalbos niuansus.
 • Geba tiek spontaniškai ir sklandžiai bendrauti, kad vestų normalų pokalbį su gimtąja kalba kalbančiu pašnekovu be didesnės įtampos abiems pusėms.
 • Geba reikšti savo mintis sklandžiai ir detaliai plataus spektro temomis, išreikšti savo poziciją tam tikru klausimu bei aptarti įvairių galimybių privalumus ir trūkumus.  

C1 – Kompetentingas kalbos vartojimas

 • Geba suprasti plataus spektro sudėtingus, ilgus tekstus ir suvokti numanomas reikšmes.
 • Geba spontaniškai ir sklandžiai reikšti mintis, akivaizdžiai neieškant tinkamų žodžių. Geba vartoti kalbą visuomeniniame ir profesiniame gyvenime bei tikslingai ir lanksčiai mokslo ir studijų srityse.
 • Geba aiškiai, struktūruotai ir išsamiai reikšti savo mintis  sudėtingomis temomis ir kartu  tikslingai vartoti įvairias kalbines teksto jungimo priemones.

C2 – Kompetentingas kalbos vartojimas

 • Geba be pastangų suprasti praktiškai viską, ką jis ar ji skaito ar girdi.
 • Geba susieti įvairių rašytinių ir žodinių šaltinių informaciją ir kartu perteikti apibendrinančio pobūdžio pagrindimus ir paaiškinimus.
 • Geba spontaniškai, labai sklandžiai ir tiksliai reikšti mintis bei visapusiškai pasisakyti, atsižvelgiant į sunkiau apčiuopiamus reikšmės niuansus.

Kaip mokomasi vokiečių kalbos?

 • Svarbiausi dalykai mokantis užsienio kalbos yra motyvacija ir reguliarumas.
 • Agentūros suteikia slaugytojams galimybę, nemokamai gerinti jų kalbos žinias – tikrai verta tuo pasinaudoti! Hausengel siūlo išlaidų už baigtą vokiečių kalbos kursą iki tam tikros sumos kompensavimą bei nemokamas pamokėles vokiečių kalbos grupėje Facebooke: Vokiečių kalba su Hausengel.
 • Internete galima rasti daugybę nemokamos mokomosios medžiagos vokiečių kalbos žinioms gilinti.
 • Vokiečių kalbos programėlės, skirtos mobiliesiems telefonams, suteikia mums galimybę mokytis bet kada ir bet kur.
 • Nuotoliniai kalbos kursai arba kursai kalbų mokyklose yra puiki galimybė tiems žmonėms, kuriems norisi mokytojo konsultacijų ir priežiūros mokymo procese.