<
Schliessen
Schliessen

Šiais metais Hausengel Akademija, remiantis akreditavimo ir licencijavimo direktyvomis (AZAV), buvo pakartotinai sertifikuota! Didžiuojamės savo sėkme!

Kokybiškas mūsų slaugytojų mokymas ir tolimesnis tobulinimas yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų. Tai yra vienas svarbiausių kriterijų, siekiant tekti atsakingos bei orios slaugos bei priežiūros paslaugas. Hausengel akademijos dėka įmonės viduje mes sukūrėme tobulinimo sistemą, kurios pagrindiniai uždaviniai yra siekti kuo daugiau skaidrumo, konkurencingumo bei geresnės kokybės slaugos bei priežiūros specialistų kvalifikacijos gerinime. Mūsų slaugytojams mes siūlome ne tik kalbos kursus, tačiau esame ir vienintelė įmonė savo srityje, suteikianti galimybę dalyvauti IHK mokymuose „Slaugytojas namų aplinkoje“.

Federalinė ekonomikos ir darbo ministerija išleido „Akreditavimo ir licencijavimo įstatymą užimtumo skatinimui“ (AZAV), kuriame numatytas dviejų pakopų tęstinio mokymo paslaugų teikėjų patvirtinimo procesas bei priemonės, užtikrinančios tolesnio ir pažangesnio mokymo priemonių kokybę užimtumui skatinti. Siekiant, kad sertifikatas išliktų galiojantis, o mes turėtume galimybę nuolat tobulėti, būtinus įvykdyti reikalavimus reguliariai tikrina taip vadinamos sertifikavimo įstaigos.

Atliekant visą dieną trukusį auditą, buvo pakartotinai tikrinamos Hausengel akademijos siūlomos tobulinimosi galimybės. Koronos pandemijos įtakoje šių metų auditas buvo atliekamas nuotoliniu būdu bei telefonu, besikeičiant aktualia informacija tarp visų susijusių pusių. Net jei tai ir sukėlė daugiau organizacinių derinimo sunkumų, rezultatas yra to vertas! Auditorius atidžiai išnagrinėjo mūsų valdymo sistemą, tam tikrus procesus ir procedūras. Konstruktyvus bendradarbiavimas davė stimulą ne tik naujoms idėjoms bei inspiracijoms, bet ir – o tai mus labiausiai džiugina – mes sėkmingai pakartotinai gavome sertifikatą! Karolina Kasperek, Hausengel akademijos vadovė sako: „mes didžiuojamės, kad nuo tada, kai 2011 metais buvo įkurta Hausengel akademija, mes kryptingai laikėmės nurodytų gairių, prisidėdami prie kokybės slaugos ir priežiūros srityje gerinimo. Tokiu būdu mes siunčiame aiškų signalą bei linkime, kad žvelgiant į ateitį dar daugiau slaugytojų ir kitų paslaugų teikėjų pasinaudotų mūsų siūloma tobulinimosi galimybe. Hausengel akademija yra atvira visiems besidomintiems!“

Mūsų franšizės gavėjai turi galimybę naudotis plataus spektro Hausengel akademijos pasiūlymais. Visi Hausengel franšizės gavėjai yra intensyviai nukreipiami apmokymams slaugos ir priežiūros temomis. Be to akademija jiems suteikia ir tam tikrų žinių verslo klausimais. Kursų medžiaga yra pateikiama tiek vokiečių, tiek ir lenkų, vengrų, lietuvių, kroatų, bulgarų bei rumunų kalbomis. Mūsų slaugytojai turi galimybę praeiti visus mokymus naudodamiesi ypatingai lanksčia E-Learning programėle. Inovatyvus mokymasis yra pritaikytas tiek planšetei, tiek išmaniajam telefonui ar nešiojamam kompiuteriui, todėl gali vykti tiek keliaujant, tiek ir būnant namuose.

Mes nuolat drąsiname mūsų slaugytojus gerinti savo vokiečių kalbos žinias. Tam tikslui visiems mūsų slaugytojams vienerių metų laikotarpiui suteikiame licenciją prieigai prie mokomosios vokiečių kalbos  programėlės. Lietuvoje ir Kroatijoje yra sudarytos sąlygos dalyvauti nemokamuose vokiečių kalbos kursuose Skype aplinkoje. Įvertinus esamą kalbos lygį, dėstytoja priskiria kursų dalyvį į jo lygį atitinkančią grupę. Tokiu būdu yra sudaromos optimalios sąlygos efektyviam mokymosi procesui. Kaip pagrindinius šių vokiečių kalbos kursų privalumus galima išskirti keletą: Kursų dalyviai mokosi ne tik mažose grupelėse, tačiau gauna ir visą reikalingą mokomąją medžiagą nemokamai., o baigus kursus – jų baigimą patvirtinantį sertifikatą. Rumunijoje ir Vengrijoje mes siūlome galimybę lankyti kursus partnerių kalbų mokykloje. Tokiu atveju mes dalinai kompensuojame vokiečių kalbos kursų išlaidas - 75 €. Sąlyga išlaidų kompensavimui yra ne trumpesnis kaip 2 mėnesiai darbo laikotarpis.

Daugiau informacijos apie Hausengel akademiją ir mokymų pasiūlymus rasite čia.