Kurs jest bezpłatny dla osób współpracujących z Hausengel

Kazimierz Klimkiewicz

Kurs poszerza wiedzę z zakresu opieki nad osobami starszymi i chorymi. Szeroki zakres tematyki medycznej kursu pozwala na kompleksowe poszerzenie wiedzy oraz jej usystematyzowanie. Początkującym adeptom kurs umożliwi wstępne zapoznanie się z obowiązkami i prawami przysługującymi opiekunom oraz łagodne przejście od teorii poszczególnych przypadków schorzeń i chorób do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy. Doświadczonym opiekunom kurs umożliwi ugruntowanie posiadanych umiejętności oraz zdobycie certyfikatu, stanowiącego potwierdzenie nabytej wiedzy. Z kursu mogą korzystać opiekunkowie, seniorzy, pracownicy medyczni, koordynatorzy oraz pozostałe osoby zainteresowane własnym rozwojem. Struktura kursu jest bardzo czytelna, dzięki czemu uczestnictwo w nim jest przyjazne i przyjemne.

Treść kursu podzielona jest na moduły tematyczne, co w znacznym stopniu ułatwia naukę. Nadrzędnym celem kursu jest nabycie wiedzy, jej zrozumienie oraz praktyczna umiejętność jej zastosowania w codziennym obcowaniu z osobami starszymi, dla poprawy ich zdrowia, samopoczucia, jakości oraz radości życia. Rozwijając swoją wiedzę dbajmy o naszych podopiecznych w sposób profesjonalny. Uwaga: Kurs jest bezpłatny dla osób współpracujących z Hausengel!!!

Dzięki temu kursowi utrwaliłam swoją wiedzę

Urszula Stefanowska
Mogę szczerze polecić wszystkim udział w oferowanym przez Hausengel kursie "Zertifizierte Betreuungskraft im häuslichen Umfeld" ("Opiekunka w domowym otoczeniu").

Poznałam nowe metody leczenia i postępowania w przypadku wielu chorób

Anna Laskowska
Kurs "Zertifizierte Betreuungskraft im häuslichen Umfeld" ("Opiekunka w domowym otoczeniu") jest pomocny dla osób w każdym wieku.

Dodatkowy atut przy ubieganiu się o pracę w opiece

Małgorzata Rusak
Po ukończeniu kursu "Zertifizierte Betreuungskraft im häuslichen Umfeld" ("Opiekunka w domowym otoczeniu") moja wiedza usystematyzowała się. Kurs pozwala poznać potrzeby osób starszych.